Divemaster

Kurs Divemastera to wszechstronne szkolenie, które ma wznieść umiejętności, wiedzę i świadomość kandydata na zupełnie nowy poziom. Jest to zarazem pierwszy krok na ścieżce zawodowej, dedykowany do wszystkich, którzy chcą nauczyć się pracy z ludźmi - zarządzania i dbania o bezpieczeństwo grup nurkowych. Jeśli więc pragniesz przekonać się, jak wygląda życie profesjonalisty, który z pasji uczynił sposób na życie, szkolenie na stopień Divemastera jest właściwą ścieżką osobistego rozwoju. Dobry Divemaster bowiem jest wzorem dla wszystkich nurków, z którymi ma okazję pracować - zarówno pod względem umiejętności nurkowych, wiedzy, dbałości o bezpieczeństwo, jak i przestrzegania standardów.
W ramach wszechstronnego szkolenia nauczysz się rozwiązywać problemy związane z pracą z ludźmi o rozmaitych charakterach i temperamentach, pochodzącymi z różnych środowisk i używających różnego sprzętu, doprowadzisz do perfekcji swoje umiejętności ratownicze i nauczysz się zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Jako Divemaster możesz sprawdzić się w roli przewodnika, który zabiera pod wodę grupy nurków, asystuje przy szkoleniach i dzieli się swoją pasją z początkującymi. Poza tym ukończenie kursu Divemastera pozwoli Ci wziąć udział w kursie Instruktorskim. Jeśli dojdziesz do wniosku, że pragniesz odmiany w życiu a woda skradła Ci serce do tego stopnia, że pragniesz dzielić się swoją pasją z innymi, to jesteś na właściwej drodze. Możliwości są niemal nieograniczone, a pracę znajdziesz w najpiękniejszych zakątkach świata, do których inni jeżdżą wyłącznie na wakacje. Spróbuj!

Warunki wstępne:

- wiek minimum 18 lat
- certyfikat IDF Master Diver lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- certyfikat IDF Rescue Diver lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- certyfikat IDF Nitrox Diver lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- certyfikat IDF Navigation Diver lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- certyfikat IDF Night Diver lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- minimum 100 zalogowanych nurkowań po uzyskaniu stopnia Open Water Diver, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 20 metrów oraz 30 wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

- prowadzenie grup płetwonurków do głębokości wynikającej z posiadanych przez nich uprawnień
- prowadzenie grup płetwonurków technicznych podczas nurkowań dekompresyjnych do głębokości wynikającej z uprawnień (jeżeli Divemaster jest jednocześnie nurkiem technicznym)
- prowadzenie wykładów i nurkowań w ramach programu Scuba Intro
- asystowanie instruktorowi podczas prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomy: Open Water Diver, AOWD, Night Diver, Navigation Diver i Rescue Diver
- kontynuacja szkolenia na poziomie Underwater Photographer Instructor i Underwater Filmmaker Instructor
- kontynuacja szkolenia na poziomie Scuba Diving Instructor

Divemaster