• Dlaczego warto zapisać dziecko na kurs nurkowania?

  • W jakim wieku dziecko może rozpocząć naukę nurkowania?

  • Czy nurkowanie jest bezpieczne dla zdrowia dziecka?

  • Czy dziecko musi przejść badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu?

  • Czy nurkowanie jest bezpieczne?

  • Czy instruktor jest przygotowany na udzielenie dziecku pomocy pod wodą?

  • Czy dziecko musi umieć pływać przed rozpoczęciem kursu?

  • Czy dziecko musi posiadać własny sprzęt podczas kursu?

  • Czy ukończenie kursu dla dzieci pozwala skrócić przebieg późniejszych kursów "dla dorosłych"?

  • Czy ukończeniu kursu będę mógł sam nurkować z dzieckiem?