Od czasów pionierów, którzy przesuwali granice ludzkich możliwości, od naukowców którzy szukali odpowiedzi na pojawiające się pytania, po wynalazców, którzy tworzyli coraz doskonalszy sprzęt umożliwiający eksploracje głębin – nurkowanie przebyło bardzo długą drogę. Z narzędzia stosowanego przez budowniczych mostów i wojsko, poprzez metodę umożliwiającą biologom odkrywanie nowych gatunków i prowadzenie badań pod wodą, aż po dostępną dla zwykłych ludzi rekreację - metodę spędzania wolnego czasu dla całej rodziny, czy też rehabilitację osób niepełnosprawnych. Nie dziwi taka popularność nurkowania – wszak tam, gdzie inni napotykają ścianę, dla nurków pojawiają się drzwi do zupełnie nowego, wspaniałego świata.

Nurkowanie ma wiele twarzy, a ilu nurków tyle oczekiwań, potrzeb, marzeń, planów i wymagań.

Dzięki automatowi oddechowemu stworzonemu przez Jacquesa Yves Cousteau i Emila Gagnan nurkowanie mogło trafić do szerokiego grona ludzi, którzy pragnęli poznawać podwodny świat dla przyjemności, rozpoczynając erę nurkowania swobodnego. Coraz większa popularyzacja oraz marzenie, by sprawić aby nurkowie na całym świecie mogli cieszyć się swoją pasją w sposób kontrolowany i bezpieczny sprawiła, że pojawiła się potrzeba stworzenia uniwersalnych procedur i standardów, które w przystępny sposób będą mogły być stosowane przez nurków na całym świecie.

To właśnie z marzeń o przyszłych pokoleniach nurków – kompetentnych, świadomych i samodzielnych, przykładających wagę do bezpieczeństwa swojego i swoich partnerów nurkowych  i dbających o środowisko podwodne narodziła się filozofia International Diving Federation, na którą składają się trzy elementy:

Safety First!

International Diving Federation wytyczając standardy szkoleniowe uznało bezpieczeństwo w nurkowaniu za priorytet. Dzięki temu na każdym poziomie szkolenia pojawiały się umiejętności ratownicze dopasowane do możliwości kursantów. Wierzymy, że to samodzielność i kompetencje są kluczem do zwiększenia bezpieczeństwa, a tym samym i komfortu wszystkich nurkujących. W kwestiach bezpieczeństwa IDF nie chodzi na kompromisy.

Wysokie progi i wymagania skierowane do instruktorów nurkowania pozwoliły natomiast na wprowadzenie realnych zmian w jakości szkolenia i stworzenie spójnej linii dydaktycznej na wszystkich poziomach.

 


Future is now!

Naszym znakiem rozpoznawczym są najwyższej jakości atrakcyjne materiały szkoleniowe oraz łączenie możliwości dawanych przez nowe technologie z najbardziej chlubnymi tradycjami nurkowymi, które od lat sprzyjają bezpieczeństwu. Tak powstał nie tylko nowoczesny portal internetowy IDF, możliwość bezpłatnego korzystania z e-certyfikatów i odbywania egzaminów online, ale także seria naszych atrakcyjnych wizualnie i bogatych w wartościowe treści drukowanych podręczników, które otrzymują kursanci na każdym ze szkoleń, w którym uczestniczą.

 

 


New Generation!

Naszą przyszłością są nowe pokolenia. To właśnie dla nich – dzisiaj dzieci, a jutro pionierów, odkrywców, ambasadorów podwodnego świata i  przede wszystkim nurków stworzyliśmy rozbudowane i kompleksowe programy umożliwiające zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności w sposób przyjazny, nowoczesny i oparty na doświadczeniach. Naszym marzeniem jest bowiem mądre wychowanie pełnych pasji, kompetentnych młodych ludzi, którzy będą dokonywać wspaniałych rzeczy, kreować nowe rozwiązania i zmieniać świat na lepsze. To do Was należy przyszłość!