Poznaj
International
Diving
Federation

Za progiem XXI wieku wszyscy podlegamy dynamicznym zmianom kulturowym i społecznym, wynikającym między innymi z niezwykle szybkiego rozwoju technologii. Gwałtowne zmiany odcisnęły swoje piętno także na bliskiej nam wszystkim dziedzinie aktywności, jaką jest nurkowanie.

IDF, jako federacja zrzeszająca profesjonalnych instruktorów nurkowania, odpowiada na zachodzące zmiany poprzez tworzenie nowoczesnego systemu szkolenia kładącego nacisk na bezpieczeństwo – zarówno samego nurka jak i środowiska naturalnego, w którym on przebywa. Na system ten składają się:

  • Standardy szkolenia
  • Programy szkolenia
  • Materiały szkoleniowe
  • System egzaminowania on-line
  • System kontroli jakości przeprowadzanych szkoleń

 

 

IDF, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo, zostało partnerem korporacyjnym Divers Alert Network (DAN) – największej na świecie nurkowej agencji ubezpieczeniowej, której misją jest pogłębianie stanu wiedzy o wpływie nurkowania na organizm ludzki. Realizując swe nadrzędne motto – Safety First – IDF umieściło elementy ratownictwa w programach wszystkich, realizowanych w ramach federacji, kursów.

Poprzez synergię działań i doświadczeń dbamy, by nurkowanie było konsekwentnie postrzegane jako atrakcyjna i bezpieczna forma aktywności, gdzie nacisk na bezpieczeństwo i praktyczne umiejętności ratownicze kładziony jest na wszystkich etapach szkolenia

Osoby wchodzące dopiero w świat „Wielkiego Błękitu”, którym zależy na kompleksowej wiedzy przekazanej w efektywny i nowoczesny sposób przez profesjonalistów, zachęcamy do rozpoczęcia przygody z nurkowaniem lub kontynuacji swojej ścieżki nurkowej w ramach systemu IDF.

Doświadczeni nurkowie, chcący przekuć swą życiową pasję w zawód, który wykonywać będą pod auspicjami profesjonalnej, rzetelnej i nowoczesnej federacji mogą wziąć udział w szkoleniu instruktorskim prowadzonym przez jednego ze szkoleniowców IDF.

IDF, w swojej deklaracji otwartości, umożliwia wstąpienie w swe szeregi również instruktorom innych federacji, którzy poddani zostaną procedurze cross-over, polegającej na unifikacji metod szkoleniowych oraz zapoznaniu ich z systemem szkolenia.

 

 

Dołącz
do IDF