Za progiem XXI wieku wszyscy podlegamy dynamicznym zmianom kulturowym i społecznym, wynikającym między innymi z niezwykle szybkiego rozwoju technologii.Gwałtowne zmiany odcisnęły swoje piętno także na bliskiej nam wszystkim dziedzinie aktywności, jaką jest nurkowanie.


Coraz częściej, w europejskich społecznościach nurków, pojawiają się więc oddolne inicjatywy i nowe idee.Ten powiew świeżości w skostniałych i nierzadko odległych strukturach odczuć można w licznie powstających nowych federacjach nurkowych - tworach cechujących się elastycznością, która pozwala dopasować standardy szkoleniowe do czasu i miejsca, w którym są wdrażane, mobilnością, eklektycznym podejściem oraz otwartością na wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nurkowania.


Mnogość nowych federacji stwarza jednak zagrożenie izolowania się od pozytywnych, istotnych doświadczeń wypracowanych przez odmienne środowiska. Chcąc więc połączyć budowane latami wartości, doświadczenia zbierane w różnych warunkach i możliwości dawane przez przystającą do zmian, elastyczną politykę szkoleniową, zapraszamy Was do wspólnego tworzenia i budowania pod egidą:


International Diving Federation


IDF, w swojej deklaracji otwartości, zrzesza instruktorów nurkowania wielu federacji, którzy pragną wspólnie ustanawiać nowe, lepsze standardy.


Szanując i akceptując Wasze doświadczenia, dorobek oraz pozycję w macierzystej agencji szkoleniowej, zapraszamy Was do budowania i działaniach w obrębie zorganizowanej i oficjalnej federacji zrzeszającej profesjonalnych instruktorów nurkowania. Poprzez synergię działań i doświadczeń dbamy, by nurkowanie było konsekwentnie postrzegane jako atrakcyjna i bezpieczna forma aktywności, gdzie nacisk na bezpieczeństwo i praktyczne umiejętności ratownicze kładziony jest na wszystkich etapach szkolenia – w myśl zasady - SAFETY FIRST! Przedstawiamy Wam pogramy szkoleniowe powstały przy uwzględnieniu najnowszych danych i uwzględnieniu najwyższych standardów dotyczących jakości szkolenia i bezpieczeństwa. Oparte są na aktualnej analizie danych dotyczących szkoleń, bezpieczeństwa i oczekiwań stawianych przez rozwijającą się branżę. Instruktorów zapraszamy do współpracy, szkolenia i certyfikowania w ramach IDF, które pozwoli korzystać ze wszystkich wypracowanych przez lata doświadczeń i najnowszych odkryć. Płetwonurków zaś zapraszamy do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju umiejętności na najwyższym poziomie u jednego z naszych profesjonalnych szkoleniowców.


Wszystkim, którym nie wystarcza pozycja „numeru statystycznego” w centrali, rozczarowanym sztywnym, nieaktualnym i nie podlegającym dyskusji programom, jednokierunkowym przepływem informacji i skostniałym systemem proponujemy współpracę opartą na otwartych i zdrowych relacjach w ramach jednej organizacji.


IDF nie stawia murów, lecz buduje mosty!