Scuba Intro
No course certificate thumb
Pierwszy krok w nurkowaniu ze sprzętem składający się z krótkiej sesji teoretycznej i pojedynczego nurkowania na niewielką głębokość. Szkolenie dedykowane dla osób żadnych nowych wrażeń, które wciąż nie są pewne czy podwodny świat to ich wymarzone środowisko.
Open Water Diver
Open water
Kurs nurkowania dla początkujących, uczący podstaw teoretycznych i praktycznych, pozwalających na bezpieczne planowanie i wykonywanie nurkowań partnerskich do głębokości 20 metrów.
Night Diver
Night
Kurs nurkowania w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności, kładący nacisk na procedury stosowane w specyficznych warunkach i alternatywne metody porozumiewania się pod wodą.
Navigation Diver
Navigation
Kurs nawigacji podwodnej, umożliwiający planowanie i poruszanie się po trasie nurkowania przy użyciu nawigacji naturalnej oraz kompasu.
Advanced Open Water Diver
Advanced
Stopień płetwonurka zaawansowanego nadawany po ukończeniu szkoleń w zakresie trzech specjalizacji - Night Diver, Navigation Diver oraz jednej do wyboru spośród: Nitrox Diver, Dry Suit Diver, Twinset Diver lub Side Mount Diver.
Rescue Diver
Rescue
Kurs ratownictwa nurkowego, obejmujący wiele zaawansowanych i przydatnych technik ratowniczych i autoratowniczych, umożliwiający też wykonywanie nurkowań bezdekompresyjnych do maksymalnej głębokości 30 metrów.
Deep Diver
Deep diver
Kurs głębokiego nurkowania obejmujący naukę planowania i wykonywania bezdekompresyjnych nurkowań partnerskich do maksymalnej głębokości 40 metrów.
Master Diver
Master diver
Kurs, który jest najwyższym stopniem nurkowego wtajemniczenia na ścieżce rekreacyjnej i jednocześnie otwiera drzwi do świata nurkowań technicznych, umożliwiając planowanie i wykonywanie nurkowań z ograniczoną dekompresją powietrzną do maksymalnej głębokości 50 metrów.
Divemaster
Divemaster
Pierwszy krok na ścieżce zawodowej. Kurs Divemastera uczy prowadzenia grup złożonych z certyfikowanych nurków pod woda i asystowania przy kursach, uprawnia także do nurkowania na głębokość 50 metrów.
Dry Suit Diver
Dry suit
Kurs nurkowania w suchym skafandrze, który pozwala na cieszenie się urokami podwodnego świata przez cały sezon, niezależnie od temperatury. Pozwala tez na opanowanie wyważania się za pomocą skafandra i używania go jako alternatywnego kompensatora pływalności.
Nitrox Diver
Nitrox
Kurs nurkowania z wykorzystaniem wzbogaconych mieszanek oddechowych do 40% tlenu.
Twinset Diver
Twinset
Kurs nurkowania z użyciem zestawu dwubutlowego, popularnie zwanego twinsetem. Celem szkolenia jest nauczenie kursanta efektywnego korzystania z posiadanego sprzętu i rozumienia zasad, jakimi rządzi się dobrze dobrana i bezpieczna konfiguracja.
Side Mount Diver
Side mount
Kurs nurkowania w konfiguracji bocznej, obejmujący procedury awaryjne, ratownicze i metody uzyskiwania idealnego trymu odpowiednie dla side mountu.
Ice Diver
Ice
Kurs umożliwiający bezpieczne planowanie i wykonywanie nurkowań podlodowych przy stosowaniu specjalistycznych narzędzi i procedur bezpieczeństwa.
Full Face Mask Diver
Full mask
Kurs nurkowania z wykorzystaniem maskek pełnotwarzowych.
Underwater Photographer
Underwater photographer
Kurs fotografii podwodnej uczący jak trwale uwieczniać najlepsze momenty nurkowań.
Underwater Filmmaker
Underwater filmmaker
Kurs uczący technik tworzenia i montażu podwodnych filmów
DPV Diver
Dpv
Kurs nurkowania z wykorzystywaniem skuterów podwodnych.
Wreck Diver
Wreck
Kurs nurkowania na wrakach, uwzględniający stosowanie specjalistycznych narzędzi, a także technik i procedur dopasowanych do specyficznych warunków panujących na wrakach.