Advanced Nitrox Diver
Advanced nitrox
Kurs nurkowania technicznego umożliwiający planowanie i wykonywanie nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów i z użyciem gazu dekompresyjnego do 100% tlenu.
Extended Range Diver
Extended range
Kurs nurkowania technicznego, umożliwiający planowanie i wykonywanie nurkowań dekompresyjnych do maksymalnej głębokości 55 metrów i z użyciem dowolnej ilości gazów dekompresyjnych do 100% zawartości tlenu.
Trimix Diver
Full trimix
Kurs nurkowania na mieszankach helowych, do głębokości 65 metrów, umożliwiający bezpieczne zaplanowanie i wykonanie nurkowania na trimixie o zawartości tlenu większej niż 17%, z użyciem dowolnej ilości gazów dekompresyjnych.
Full Trimix Diver
Full trimix
Kurs nurkowania na mieszankach helowych, bez ograniczeń głębokości, umożliwiający bezpieczne zaplanowanie i wykonanie nurkowania na trimixie, z użyciem dowolnej ilości gazów dekompresyjnych i podróżnych.
Gas Blender
Gas blender
Kurs gas blenderski dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się sporządzania odpowiednich mieszanin gazowych. Ułatwia znalezienie pracy w bazie nurkowej w dowolnym miejscu na świecie. Nie wymaga uprawnień nurkowych!
Advanced Ice Diver
Advance ice
Zaawansowany kurs podlodowy, który umożliwia nurkowanie pod lodem przy użyciu technik zaczerpniętych z nurkowania jaskiniowego.
Advanced Side Mount Diver
Side mount
Advanced Wreck Diver
Advanced wreck
Zaawansowany kurs nurkowania wrakowego, który umożliwia bezpieczne planowanie i wykonywanie penetracji wnętrza wraku, przy użyciu technik linowych i procedur odpowiednich do specyficznych warunków.
CCR Diver
01
W ramach szkolenia, odbywającego się na konkretnych modelach jednostek, nauczysz się obsługi, konserwacji i procedur związanych z nurkowaniem na CCR. Przyszłość już dziś staje przed Tobą otworem!
SCR Diver
02
Poznając idee pętli oddechowej poszerzysz swoje horyzonty myślowe, wstąpisz na ścieżkę nurkujących bez bąbli i hałasu. Będziesz gotowy do samodzielnego obsłużenia rebreathera o obiegu półzamkniętym na powierzchni i pod wodą.
CCR Trimix Diver
Ccr diver