Staff Instructor

Staff Instructor to szkoleniowec nowych kadr. Jeżeli posiadasz wystarczające doświadczenie instruktorskie i potrafisz zarażać swą pasją do przekazywania wiedzy innych – rozważ podniesienie swoich uprawnień do tego poziomu. W ramach programu nauczysz się efektywnie zarządzać bazą nurkową i zespołem instruktorskim, koordynować zajęcia szkoleniowe na wielu różnych poziomach, radzić sobie z typowymi problemami jakie napotkać może manager centrum nurkowego. Staff Instructor to również uprawnienie do szkolenia, przy udziale oddelegowanego przez federację Course Directora, nowych kadr instruktorskich. Jest to więc idealna propozycja dla baz i centrów, które do swojej oferty pragną wprowadzić szkolenia instruktorskie. Zapraszamy do współpracy już dziś !

Warunki wstępne:

- minimalny wiek 25 lat
- stopień Master Diver Instructor

Uprawnienia po kursie:

- uczestnictwo w procesie szkoleniowym na poziomy: Scuba Diving Instructror, Master Diver Instructor
- uczestnictwo w procesie szkoleniowym na specjalizacje (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień specjalizacyjnych na poziomie instruktorskim): Night Instructor, Navigation Instructor, Deep Instructor, Rescue Instructor, Side Mount Instructor, Twinset Instructor, Nitrox Instructor, Dry Suit Instructor, Ice Instructor, Wreck Instructor, Full Face Mask Instructor, DPV Instructor, Underwater Photographer Instructor, Underwater Filmmaker Instructor, Gas Blender Instructor , Advanced Nitrox Instructor, Extended Range Instructor, Full Trimix Instructor, Cave Instructor, Full Cave Instructor, Expedition Cave Instructor, Advanced Wreck Instructor, Advanced Ice Instructor, SCR Instructor, CCR Instructor

Instructor staff