FAQ - Jak zostać instruktorem płetwonurkowania w IDF

Jeśli poważnie myślisz o nauczaniu płetwonurkowania i chcesz rozpocząć swoją drogę zawodową z profesjonalistami to powinieneś rozpocząć swoją karierę w IDF - International Diving Federation

Wybierając zawód instruktora w IDF będziesz poddany trzystopniowej ścieżce edukacyjnej.

Pierwszym stopniem instruktorskim IDF jest stopień Scuba Diving Instructor.
 • Scuba Diving Instructor posiada uprawnienia do szkolenia i nadawania rekreacyjnych stopni płetwonurka.
 • Prowadzenie samodzielnych szkoleń w zakresie poziomów: Scuba Scout, Master Scout, Junior Open Water Diver, Open Water Diver
 • Prowadzenie samodzielnych szkoleń w zakresie specjalizacji: Night Diver, Nitrox Diver, Navigation Diver, Twinset Diver, Rescue Diver, Deep Diver
Instruktorem Scuba Diving Instructor może zostać osoba pełnoletnia, która:
 • posiada stopień DIVEMASTERA IDF lub równoważny innej federacji,
 • posiada wymagane specjalizacje i kursy nurkowe.

Tak, możesz. Musisz posiadać stopień nurkowy w swojej organizacji nurkowej równoważny stopniu DIVEMASTERA IDF oraz przeszkolenie z zakresu dodatkowych, wymaganych specjalizacji nurkowych.


Przykładowe stopnie innych organizacji, po uzyskaniu których możesz przystąpić do kursu Scuba Diving Instructor:
 • PADI - Divemaster
 • SSI - Divecon
 • NAUI - Divemaster
 • TDI/SDI - Divemaster
 • IANTD – Divemaster
 • CMAS – P3
Chcąc zostać Scuba Diving Instructorem musisz posiadać następujące specjalizacje nurkowe dowolnej federacji nurkowej:
 • Dry Suit Diver
 • Nitrox Diver
 • Twinset Diver
Nasza federacja uznaje wszystkie specjalizacje uzyskane w innych organizacjach nurkowych.
Jeżeli posiadasz uprawnienia do nurkowań technicznych z wykorzystaniem mieszanin helowych lub przeszkolenie nitroxowe zaawansowane to nie musisz mieć odrębnej specjalizacji z zakresu Twinset Diver.

Przede wszystkim zapytaj swojego instruktora czy może cię przeszkolić i nadać ci uprawnienia w tej specjalizacji.


Listę instruktorów znajdziesz na stronie www.idf-global.com
 • Certyfikat poświadczający posiadanie stopnia Divemaster IDF lub równorzędny innych organizacji nurkowych
 • Certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji Nitrox Diver - dowolnej organizacji nurkowej
 • Certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – Dry Suit Diver - dowolnej organizacji nurkowej
 • Certyfikat poświadczający posiadanie specjalizacji – Twinset Diver- dowolnej organizacji nurkowej, lub innej specjalizacji, w której zakresie programowym jest używanie zestawu butlowego

Szkolenie podstawowe trwa 9 dni. Podczas tego etapu zdobywasz umiejętność przekazywania wiedzy z zakresu nurkowań rekreacyjnych, czego efektem końcowym jest umiejętność bezpiecznego i skutecznego nauczania osób dorosłych i młodzieży z zakresu nurkowania rekreacyjnego.


Kurs jest realizowany poprzez:
 • Naukę i ćwiczenia praktyczne z zakresu realizacji zajęć teoretycznych podczas których otrzymujesz wiedzę zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia teoretycznego
 • Naukę i ćwiczenia z zakresu realizacji zajęć praktycznych, na których otrzymujesz wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego
 • Poszerzenie wiedzy o nurkowaniu tak by instruktor zachęcał do rozwoju początkujących płetwonurków oraz prezentował wysoki poziom wiedzy, jako autorytet nie tylko formalny ale również materialny
 • Poprzez realizację zajęć z ratownictwa, jako element bezpieczeństwa w środowisku wodnym
 • Poprzez realizację programu sprawnościowo - dydaktycznego
 • Część ogólna kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Szkolenie specjalistyczne trwa 3 dni. Obejmuje ono szkolenie na poziomie instruktorskim z następujących specjalizacji:
 • Night Diver
 • Nitrox Diver
 • Navigation Diver
 • Twinset Diver
 • Rescue Diver
 • Deep Diver
Szkolenie jest realizowane poprzez przekazanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania z wymienionych specjalizacji oraz omówienie materiałów dydaktycznych udostępnionych instruktorom.
Scuba Diving Instructor uprawnia do Samodzielnego szkolenia i nadawania stopni:
 • Scuba Scout, Master Scout, Junior Open Water Diver
 • Open Water Diver
 • Night Diver
 • Nitrox Diver
 • Navigation Diver
 • Twinset Diver
 • Rescue Diver
 • Deep Diver
Możesz rozwijać się poprzez rozszerzanie zakresu nadawania uprawnień ze specjalizacji nurkowych. Możesz również poszerzyć swoje uprawnienia o stopień Master Diver Instructor, dzięki któremu będziesz szkolił i nadawał stopnie Masterdiver, Divemaster oraz uzyskasz możliwość rozwoju w zakresie instruktorskiej ścieżki technicznej.
Skontaktuj się z jednym z Course Directorów IDF lub Instruktorów Trenerów – www.idf-global.com

Aby zostać Master Diver Instruktorem musisz spełnić następujące wymagania:


Posiadając Stopień Scuba Diving Instructor, uprawnienia instruktorskie z zakresu specjalizacji:
 • Scuba Scout, Master Scout, Junior Open Water Diver
 • Open Water Diver
 • Night Diver
 • Nitrox Diver
 • Navigation Diver
 • Twinset Diver
 • Rescue Diver
 • Deep Diver
 • Dry Suit Diver

Kurs realizowany jest w ramach 7 dniowego szkolenia na wodach otwartych.


Założeniem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu:
 • Specyfiki szkoleń w zakresie dużych głębokości
 • Bezpieczeństwa prowadzenia zajęć
 • Organizacji szkoleń wielopoziomowych
Ten stopień uprawnia cię do nauczania i nadawania samodzielnie stopni Masterdiver, Divemaster oraz rozwój w zakresie instruktorskiej ścieżki technicznej.
Po uzyskaniu stopnia Master Diver Instruktor możesz poszerzyć swój zakres uprawnień z zakresu następujących specjalizacji instruktorskich:
 • Nurkowań jaskiniowych
 • Nurkowań technicznych
 • Nurkowań CCR

Jako Master Diver Instructor możesz również specjalizować się w szkoleniu z zakresu nurkowania technicznego.


Pion techniczny to szereg specjalistycznych kursów rozszerzających możliwości płetwonurka do wykorzystywania mieszanin oddechowych i nurkowania w zakresie większych głębokości:


W pionie technicznym możesz zostać instruktorem:
 • Cave Diver
 • Full Cave Diver
 • Expedition Cave Diver
 • Advanced Nitrox Diver
 • Extended Range Diver
 • Trimix Diver
 • Full Trimix Diver
 • Wreck Diver
 • Advanced Wreck Diver
 • Full Face Mask Diver
 • Gas Blender
 • Advanced Ice Diver
 • DPV Diver
 • Advanced Side Mount Diver
 • mCCR Halitus Diver
 • SCR Dolphin Diver
 • CCR Trimix Diver
Staff Instructor to szkoleniowiec nowych kadr. Jeżeli posiadasz wystarczające doświadczenie instruktorskie i potrafisz zarażać swą pasją do przekazywania wiedzy innych – rozważ podniesienie swoich uprawnień do tego poziomu. W ramach programu nauczysz się efektywnie zarządzać bazą nurkową i zespołem instruktorskim, koordynować zajęcia szkoleniowe na wielu różnych poziomach, radzić sobie z typowymi problemami jakie napotkać może manager centrum nurkowego. Staff Instructor to również uprawnienie do szkolenia, przy udziale oddelegowanego przez federację Course Directora, nowych kadr instruktorskich. Jest to więc idealna propozycja dla baz i centrów, które do swojej oferty pragną wprowadzić szkolenia instruktorskie
 • Musisz być Master Diver Instruktorem IDF
 • Wydać co najmniej 100 certyfikatów płetwonurka w IDF
 • Zgłosić swoją kandydaturę u Course Directora IDF
Szkolenie to dwa kursy realizowane na zasadzie praktyk pod nadzorem Course Directora na jednym kursie Scuba Diving Instructor oraz jednym kursie Master Diver Instructor zakończonych egzaminem.