Meldujemy, że teraz możecie powiększyć swoją kolekcję książek nurkowych o kolejną wartościową pozycję! Do podręczników szkoleniowych IDF dołączyła bowiem nowa pozycja Deep Diver traktująca o zagadnieniach z zakresu nurkowania głębokiego – aż do granic nurkowania rekreacyjnego! 

Spis treści:

  1. Historia nurkowania
  2. Sprzęt
  3. Technika i bezpieczeństwo nurkowania
  4. Planowanie nurkowania
  5. Patofizjologia nurkowania i pierwsza pomoc
  6. Środowisko wodne
  7. Dokumenty nurka
  8. Na zakończenie