1.Administratorem serwisu internetowego pod domeną idf-global.com, zwanego dalej Serwisem, jest

International Diving System Ltd,
International House 24 Holborn Viaduct,
London, Ec1a 2bn
Great Britain
Companies House 09643106

2. Na podstronie Kontakt Serwisu, znajdującej się pod adresem: https://idf-global.com/kontakt/  znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytania dotyczącego usług świadczonych przez firmę International Diving System LTD, zwany dalej Formularzem Kontaktowym. Za pomocą Formularza Kontaktowego użytkownik może przesłać następujące dane: imię, adres e-mail  oraz treść wiadomości.

3. Dane osobowe wpisane przez użytkownika w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, stanowiącego element Formularza Kontaktowego. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika na przetwarzanie danych jest udzielana wyłącznie firmie International Diving System LTD, dla celów statystycznych oraz marketingowych.

4. Administratorem danych osobowych jest firma International Diving System LTD.

5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej moc.l1716273719abolg1716273719-fdi@1716273719eciff1716273719o1716273719.

6. Żądanie użytkownika, o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili.

8. International Diving System LTD. używa plików cookies w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu, a także dostosowania jego zawartości do potrzeb użytkownika. Pliki cookies są również używane w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.