Przyszłością nurkowania są nowe pokolenia nurków. Dzisiaj dzieci, a jutro odkrywcy, badacze, ambasadorzy podwodnego świata i pionierzy. To w ich rękach znajdą się losy rozwoju technologii, ochrony środowiska i kształtu nurkowania jako aktywności dla wszystkich. 

Naszą najważniejszą misją jest mądre i oparte na dialogu wychowanie tych przyszłych pokoleń. To dla nich stworzyliśmy programy szkoleniowe, które umożliwiają zdobywanie najnowszej i przydatnej wiedzy, umiejętności kluczowych dla bezpieczeństwa i stopniowego zyskiwania samodzielności pod wodą oraz kształtowanie postaw pełnych odpowiedzialności i szacunku do środowiska.