Jak wygląda kurs?

Kurs IDF Assistant Instructor stanowi część wstępną szkolenia IDF Scuba Diving Instructor i zazwyczaj jej wraz z nim realizowany w jednym cyklu szkoleniowym. Absolwent kursu asystenta, jako tzw. „instruktor nadzorowany”, zdobywa w jego toku obszerną wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania nurkowania osób początkujących, co pozwala mu uczestniczyć w trakcie prowadzonych szkoleń, podnosząc jednocześnie maksymalną ilość kursantów jaką instruktor może zabrać pod wodę. 

W trakcie szkolenia teoretycznego dowiesz się m.in. w jaki sposób skutecznie przeprowadzać zajęcia teoretyczne i praktyczne, jak dobierać i łączyć metody szkoleniowe, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz budować swój wizerunek profesjonalnego nauczyciela nurkowania. Na tym etapie to Twój instruktor będzie wykładowcą, Ty zaś słuchaczem.

W części praktycznej nauczysz się nadzorować osobę uczącą się dopiero nurkować i udzielać jej instruktarzu – zarówno pod wodą jak i na Sali wykładowej. Na tym etapie to Ty wcielisz się w rolę szkoleniowca, Twój instruktor zaś będzie pozorował rolę kursanta, popełniając typowe dla początkujących błędy i zadając typowe dla nich pytania.

Czego potrzebujesz by zacząć?

 • Minimalny wiek: 18 lat
 • Certyfikat IDF Divemaster lub równoważny
 • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny
 • Certyfikat IDF Night Diver lub równoważny
 • Certyfikat IDF Navigation Diver lub równoważny
 • Certyfikat IDF Nitrox Diver lub równoważny
 • Certyfikat IDF Rescue Diver lub równoważny
 • Certyfikat IDF Deep Diver lub równoważny
 • Minimum 120 zalogowanych nurkowań po uzyskaniu stopnia Open Water Diver, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 30 metrów oraz 30 wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu kursu będzie uprawniony do prowadzenia pod nadzorem instruktora zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach programów:

 • Scuba Intro
 • Scuba Refresh
 • Scuba Diver
 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
Znajdź instruktora