Jak wygląda kurs?

Kurs IDF Master Diver Instructor to program prowadzący do poszerzenia przez instruktora wiedzy i kompetencji w zakresie nauczania nurkowania osób zaawansowanych, a także w zakresie prowadzenia biznesu, marketingu czy organizacji i zarządzania. Szkolenie to otwiera przed absolwentem możliwość nauczania divemasterów oraz rozwoju w kierunku szkolenia nurków jaskiniowych czy technicznych.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Certyfikat IDF Scuba Diving Instructor lub równoważny
  • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny
  • Certyfikat IDF Master Diver lub równoważny
  • Minimum 200 zalogowanych nurkowań po uzyskaniu stopnia Open Water Diver, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 40 metrów oraz 50 wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)
  • Minimum 20 wystawionych certyfikatów, w tym minimum 10 na poziomie Deep Diver lub Advanced Open Water Diver

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz uprawniony do samodzielnego przeprowadzania poniższych szkoleń.

  • Master Diver
  • Divemaster

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastykowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Znajdź instruktora