Jak wygląda kurs?

Kurs IDF Staff Instructor to rozbudowany program prowadzący do uzyskania przez uczestnika wszechstronnych umiejętności z zakresu nauczania instruktorów nurkowania. W toku szkolenia posiądziesz szeroką wiedzę na temat działania nurkowego biznesu - zarządzania centrum nurkowym, koordynowania pracy grupy instruktorów, marketingu i psychologii. 

 

Kurs składa się z dwóch etapów:

 • W pierwszym etapie będziesz uczestniczył w wykładach prowadzonych przez Course Directora, w trakcie których zdobędziesz szereg nowych informacji potrzebnych Ci w późniejszej pracy.
 • W drugim etapie będziesz asystował Course Directorowi w trakcie prowadzonych przez niego kursów instruktorskich co pozwoli Ci nabyć doświadczenia i przekuć teorię w praktykę.

Czego potrzebujesz by zacząć?

 • Minimalny wiek: 30 lat
 • Certyfikat IDF Master Diver Instructor
 • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response Instructor lub równoważny
 • Minimum 500 zalogowanych nurkowań po uzyskaniu stopnia Open Water Diver, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 40 metrów oraz 50 wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)
 • Minimum 100 wystawionych certyfikatów

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz uprawniony do samodzielnego przeprowadzania poniższych szkoleń.

 • Assistant Instructor
 • Scuba Diving Instructor
 • Master Diver Instructor

Staff Instructor jest również uprawniony do prowadzenia programów, na które sam posiada uprawnienia instruktorskie, spośród:

 • Underwater Photographer Instructor
 • Underwater Filmmaker Instructor
 • Gas Blender Instructor
 • First Aid Response Instructor
 • Night Instructor
 • Navigation Instructor
 • Nitrox Instructor
 • Deep Instructor
 • Rescue Instructor
 • Wreck Instructor
 • Twinset Instructor
 • Full Face Mask Instructor
 • DPV Instructor
 • Dry Suit Instructor
 • Ice Instructor
 • Side Mount Instructor

Staff Instructor jest również uprawniony do samodzielnego przeprowadzania procedury cross-over oraz szkolenia przypominającego dla instruktorów pozostających nieaktywnymi przez co najmniej 3 kolejne lata kalendarzowe.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastykowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Znajdź instruktora