Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 25 lat
  • Certyfikat IDF CCR Instructor lub równoważny
  • Certyfikat IDF CCR Expedition Cave Diver lub równoważny
  • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny
  • Minimum 20 wystawionych certyfikatów na poziomie IDF CCR Diver
  • Minimum 200 zalogowanych nurkowań (o minimalnym łącznym czasie 200 godzin) wykonanych  z wykorzystaniem modelu rebreathera na którym ma odbywać się szkolenie, w tym minimum 150 jaskiniowych

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu kursu będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach programu IDF CCR Cave Diver.