Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 25 lat
  • Certyfikat IDF CCR Trimix Instructor lub równoważny
  • Certyfikat IDF CCR Full Trimix Diver lub równoważny
  • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny
  • Minimum 20 wystawionych certyfikatów na poziomie IDF CCR Trimix Diver
  • Minimum 250 zalogowanych nurkowań (o minimalnym łącznym czasie 250 godzin) wykonanych  z wykorzystaniem modelu rebreathera na którym ma odbywać się szkolenie, w tym 20 na głębokość większą niż 65 metrów (chyba, że producent stawia wyższe wymogi)

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu kursu będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach programu IDF CCR Full Trimix Diver.