Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 25 lat
  • Certyfikat IDF Master Diver Instructor lub równoważny
  • Certyfikat IDF CCR Full Trimix Diver lub równoważny
  • Aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny
  • Minimum 20 wystawionych certyfikatów na poziomie IDF Deep Diver lub IDF Master Diver
  • Minimum 20 wystawionych certyfikatów na poziomie IDF Nitrox Diver
  • Minimum 150 zalogowanych nurkowań (o minimalnym łącznym czasie 150 godzin) wykonanych  z wykorzystaniem modelu rebreathera na którym ma odbywać się szkolenie (chyba, że producent stawia wyższe wymogi)

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu kursu będziesz uprawniony do samodzielnego prowadzenia zajęć w ramach programu IDF CCR Diver dla modelu rebreathera, na którym odbyło się szkolenie.