Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

Nauka nurkowania to wspaniała możliwość dostępna dla dzieci, które ukończyły 10 rok życia. Nurkowanie uczy odpowiedzialności, szacunku do podwodnego świata i potężnego żywiołu jakim jest woda, rozwija zdolności psychomotoryczne i ułatwia nawiązywanie przyjaźni. IDF Junior Open Water Diver to kurs zarówno dla dzieci, które ukończyły wcześniej szkolenia z zakresu Scuba Scout, jak i tych, które nie miały wcześniej żadnego kontaktu z nurkowaniem.

Ten stopień umożliwia także nurkowanie w systemie partnerskim z rodzicem lub opiekunem prawnym, który posiada co najmniej stopień IDF Rescue Diver.

Czego się nauczysz?

Ten kurs to młodzieżowa wersja dorosłego kursu IDF Open Water, z treścią i ograniczeniami dostosowanymi do psychicznych i fizycznych możliwości dziecka. Teoria porusza podobne zagadnienia, omawiane są bowiem zarówno kwestie sprzętowe, podstawy fizyki w nurkowaniu oraz technika nurkowania, ale także środowisko wodne. Z kolei zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno w wodach basenopodobnych i otwartych pozwalają na opanowanie umiejętności, które budują kompetentnego, samodzielnego nurka – mimo że nurkowania absolwenta kursu mogą odbywać się w parze z Instruktorem, Divemasterem, albo rodzicem lub opiekunem prawnym, który posiada stopień przynajmniej IDF Rescue Diver.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 10 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
1 zajęcia w basenie lub wodach basenopodobnych z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu ABC o czasie nie mniejszym niż 45 minut; 4 zajęcia w basenie lub wodach basenopodobnych o łącznym czasie nie mniejszym niż 100 minut; 3 nurkowania w wodach otwartych lub ograniczonych wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 75 minut
Zakres głębokości
Zakres głębokości
12 metrów
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin
Egzamin
Egzamin online na stronie IDF

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Nurkowanie do głębokości 12 metrów w wodach otwartych w parze z Instruktorem, Divemasterem lub rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym uprawnienia IDF Rescue Diver lub wyższe.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Co dalej?

Podstawowy stopień nurkowy IDF Junior Open Water Diver umożliwia dalszy rozwój pasji i umiejętności. Umożliwia także przystąpienie do kolejnych szkoleń, takich jak IDF Junior Rescue Diver lub IDF Junior Navigation Diver.

Znajdź instruktora