Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

Kurs IDF Scuba Scout to wspaniały sposób na spędzenie aktywnie wolnego czasu, odmianę dla zwykłych zajęć pływackich i metodę zarażenia dziecka pasją do nurkowania. Przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia i umożliwia postawienie pierwszych kroków w nurkowaniu ze sprzętem w kontrolowanych, basenowych warunkach i pod uważnym okiem Instruktora IDF.

Czego się nauczysz?

W trakcie dostosowanych do wieku uczestników zajęć młodzi pasjonaci poznają sprzęt nurkowy i jego działanie, nauczą się też zasad bezpiecznego nurkowania i odpowiedzialności za swojego partnera nurkowego. Uczestnicy poznają też metody wyrównywania ciśnienia i zapewnienia sobie komfortu, a na koniec poznają też wodne środowisko oraz jego mieszkańców.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 8 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
2 zajęcia basenowe z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu ABC o łącznym czasie nie mniejszym niż 90 minut; 4 nurkowania w basenie o łącznym czasie nie mniejszym niż 100 minut.
Zakres głębokości
Zakres głębokości
3 metry
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egazmin
Egazmin
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Nurkowanie do głębokości 3 metrów w basenie lub wodach basenopodobnych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Co dalej?

Pierwszy krok wykonany! Teraz przed młodym nurkiem jest kilka możliwości do wyboru, może kontynuować naukę i zyskiwać coraz więcej kompetencji w nurkowaniu. Kolejnym krokiem może być wzięcie udziału w szkoleniu, na którym pojawią się podstawy ratownictwa, czyli IDF Rescue Scout, czy też uważnego obserwowania i wyciągania wniosków z otoczenia jako elementu nawigacji naturalnej na kursie IDF Navigation Scout.

Znajdź instruktora