Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

 

Po wielu nurkowaniach na obiegu otwartym przywykłeś już do towarzyszącemu każdemu oddechowi szumowi wydychanego powietrza. Opowieści o świecie wielkiej ciszy, jak mawiał Jacques Cousteau bardzo rzadko wspominają, że od tego hałasu jest bardzo ciężko uciec. Ciszą cieszyć się mogą freediverzy, jednak ich dotykają zupełnie inne ograniczenia. Czy jednak możliwe jest nurkowanie bez szumu co oddech? Rozwiązaniem jest zastosowanie obiegów zamkniętych, w których cała mieszanina oddechowa krąży w pętli i jest wzbogacana o życiodajny tlen, który w trakcie naszego nurkowania zużywamy. Cisza to jednak nie jedyna zaleta rebreatherów o obiegu zamkniętym, zaliczyć bowiem do nich możemy też optymalną mieszankę gazową dozowaną przez cały czas nurkowania, a tym samym - znacznie zoptymalizowaną dekompresję. Spróbuj nurkowania na obiegach zamkniętych i zakosztuj zupełnie innego nurkowania niż do tej pory!

Czego się nauczysz?

O ile zasada działania każdego rebreathera jest bardzo podobna, to konkretne modele rebreatherów różnią się między sobą konstrukcyjnie. W trakcie intensywnego szkolenia obejmującego zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne nauczysz się obsługiwać konkretną konstrukcję rebreathera i uzyskasz uprawnienia do stosowania jej z diluentem powietrznym.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • Certyfikat IDF Advanced Nitrox Diver lub ekwiwalent
  • Certyfikat IDF Advanced Side Mount Diver (jeżeli kurs odbywa się na rebreatherze side mountowym).
  • Minimum 100 zalogowanych nurkowań na obiegu otwartym, w tym przynajmniej 20 na głębokość większą niż 30 metrów

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
1 nurkowanie w basenie lub wodach basenopodobnych o czasie nie mniejszym niż 60 minut i 7 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 420 minut
Zakres głębokości
Zakres głębokości
Przynajmniej 2 nurkowania muszą odbyć się na głębokość w przedziale 35-40 metrów
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin
Egzamin
Test wyboru wypełniany w formie elektronicznej po zalogowaniu się do panelu kursanta

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu szkolenia IDF CCR Diver zyskasz uprawnienia pozwalające na wykonywanie rebreatherowych nurkowań dekompresyjnych do głębokości 40 metrów z wykorzystaniem modelu rebreathera, na którym odbyło się szkolenie.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Znajdź instruktora