Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

Kurs IDF CCR Full Trimix Diver to zwieńczenie pewnego etapu w Twojej karierze nurkowej na obiegach zamkniętych. Ostateczne szkolenie, po którym nie ma już formalnych ograniczeń, a dokonywanie kolejnych kroków to już poszukiwanie własnych granic. Mawia się, że istnieje kilka szkoleń, które otwierają furtki do nieograniczonej przestrzeni możliwości, w których granice i potencjał definiowane są już tylko przez samego nurka i należy do nich właśnie kurs nurkowania na hipoksycznych mieszaninach helowych, obok kursów takich jak CCR Expedition Cave, CCR Advanced Wreck czy też CCR Advanced Ice. Są to zajęcia przeznaczone dla najbardziej zaawansowanych nurków, którzy chcą uzyskać dostęp do wszystkich możliwych narzędzi i ogromu wiedzy by potem samodzielnie decydować co z tym zrobić i by wykorzystywać możliwości zapewniane przez obiegi zamknięte w pełnym ich zakresie.

Czego się nauczysz?

W trakcie intensywnego szkolenia obejmującego zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne nauczysz się obsługiwać konkretną konstrukcję rebreathera, na którą zostałeś przeszkolony podczas kursu IDF CCR Diver i uzyskasz uprawnienia do stosowania jej z trimiksem hipoksycznym jako diluentem.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • Certyfikat IDF CCR Trimix Diver lub ekwiwalent
  • Minimum 100 zalogowanych nurkowań (o minimalnym łącznym czasie 100 godzin) wykonanych  z wykorzystaniem modelu rebreathera na którym ma odbywać się szkolenie, w tym minimum 20 na głębokość większą niż 50 metrów

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
7 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 420 minut
Zakres głębokości
Zakres głębokości
Przynajmniej 3 nurkowania muszą odbyć się na głębokość większą niż 75 metrów
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin
Egzamin
Test wyboru wypełniany w formie elektronicznej po zalogowaniu się do panelu kursanta

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu szkolenia IDF CCR Full Trimix Diver uzyskasz uprawnienia pozwalające na wykonywanie rebreatherowych nurkowań dekompresyjnych z wykorzystaniem mieszanin helowych o zawartości tlenu mniejszej niż 18% jako diluentu.

 

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastykowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Znajdź instruktora