Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

Dodanie helu do mieszaniny oddechowej jest rozwiązaniem, które umożliwi Ci nie tylko zwiększenie głębokości, ale też zmniejszenie narkotyczności oraz gęstości mieszaniny gazowej. Trzeźwy umysł jest cennym narzędziem dla nurka, który planuje wykonywać w trakcie nurkowania na dużej głębokości bardziej skomplikowane zadania jak chociażby związane z penetracją wraku czy poręczowaniem w jaskini. Niewielka narkotyczność uzyskana dzięki wzbogaceniu diluentu o hel umożliwi wykonywanie nawet głębokich nurkowań w stanie całkowitej trzeźwości umysłu, a zmniejszenie gęstości gazu ograniczy opory oddechowe. Dzięki zamkniętej pętli oddechowej, procentowo duża ilość helu nie będzie również takim obciążeniem dla portfela jak na obiegu otwartym!

Czego się nauczysz?

W trakcie intensywnego szkolenia obejmującego zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne nauczysz się obsługiwać konkretną konstrukcję rebreathera, na którą zostałeś przeszkolony podczas kursu IDF CCR Diver i uzyskasz uprawnienia do stosowania jej z trimiksem normoksycznym jako diluentem.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • Certyfikat IDF CCR Diver lub ekwiwalent na model rebreathera, na którym ma odbywać się szkolenie
  • Minimum 50 zalogowanych nurkowań (o minimalnym łącznym czasie 50 godzin) wykonanych  z wykorzystaniem modelu rebreathera, na którym ma odbywać się szkolenie, w tym minimum 20 na głębokość większą niż 30 metrów

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
7 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 420 minut
Zakres głębokości
Zakres głębokości
Przynajmniej 3 nurkowania muszą odbyć się na głębokość w przedziale 55-65 metrów
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin
Egzamin
Test wyboru wypełniany w formie elektronicznej po zalogowaniu się do panelu kursanta

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu szkolenia IDF CCR Trimix Diver uzyskasz uprawnienia pozwalające na wykonywanie rebreatherowych nurkowań dekompresyjnych do głębokości 65 metrów, z wykorzystaniem jako diluentu mieszanin helowych o zawartości tlenu nie mniejszej niż 18%.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie

Znajdź instruktora