Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

Dodanie helu do mieszaniny oddechowej jest rozwiązaniem, które umożliwia nie tylko zwiększenie głębokości (jeśli zredukujemy też poziom tlenu do bezpiecznego poziomu), ale też na zmniejszenie narkotyczności. Trzeźwy umysł natomiast jest cennym narzędziem dla nurka, który planuje wykonywać w trakcie nurkowania i na dużej głębokości bardziej skomplikowane zadania, jak chociażby związane z penetracją wraku czy poręczowaniem w jaskini. Trimix jest metodą na zwiększenie własnego bezpieczeństwa i jednocześnie zyskanie zupełnie nowych możliwości.

Czego się nauczysz?

W trakcie szkolenia nauczysz się metod planowania nurkowań z użyciem mieszanin helowych oraz takiego doboru składu mieszaniny, który zapewni Ci nie tylko bezpieczny, dostosowany do żądanej głębokości, poziom ciśnienia parcjalnego tlenu, ale też umożliwi kontrolę poziomu narkotyczności całej mieszaniny regulując ilość azotu dodawanym helem. Podczas nurkowań szkoleniowych udoskonalisz swoje umiejętności nurkowania z dwoma butlami bocznymi z gazami dekompresyjnymi – od deponowania i podejmowania butli, poprzez przekazywanie ich partnerowi nurkowemu po realizację różnych scenariuszy awaryjnych, zadanych przez instruktora.

Czego potrzebujesz by zacząć?

  • Minimalny wiek: 18 lat
  • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • Certyfikat IDF Extended Range Diver lub ekwiwalent
  • Minimum 200 zalogowanych nurkowań, w tym przynajmniej 40 na głębokość większą niż 40 metrów

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań
Ilość nurkowań
6 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 360 minut
Zakres głębokości
Zakres głębokości
Przynajmniej 3 nurkowania muszą odbyć się w przedziale głębokości między 55 i 65 metrów.
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia teoretyczne
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin
Egzamin
Test wyboru wypełniany w formie elektronicznej po zalogowaniu się do panelu kursanta

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Po ukończeniu szkolenia IDF Trimix Diver zyskasz uprawnienia do nurkowania dekompresyjnego do głębokości 65 metrów z wykorzystaniem mieszanin helowych o zawartości tlenu nie mniejszej niż 18%

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Co dalej?

Ostatnim szkoleniem, które zajmuje się nurkowaniem na mieszaninach wzbogaconych w hel jest kurs IDF Full Trimix Diver. W przeciwieństwie do poziomu Trimix Diver, które umożliwia wykorzystanie mieszanin normoksycznych, poziom Full Trimix obejmuje nurkowania na mieszaninach hipoksycznych, w których poziom tlenu i pozostały skład dyktowany jest głębokością oraz preferencjami nurka w zakresie zarządzania narkotycznością mieszaniny gazowej.

Znajdź instruktora